เครื่องมือแปลงไฟล์ ออนไลน์ฟรี 100%

เราคือผู้ให้บริการแปลงไฟล์ ออนไลน์ฟรี 100% ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องติดตั้ง และเราไม่มีการจัดเก็บไฟล์ของผู้ใช้งานไว้ มั่นใจ ปลอดภัย แน่นนอน

รวมเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงไฟล์ จัดการกับไฟล์ PDF แบบฟรี 100% การใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อน ทั้งการแปลง PDF เป็น JPG และการแปลง PDF เป็น PNG

ไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF หรือ Portable Document Format เป็นรูปแบบของไฟล์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมือนกับเอกสารที่สร้างขึ้น มันมักถูกใช้ในการแบ่งปันเอกสารที่มีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แสดงผลได้ถูกต้องบนหลายๆ แพลตฟอร์ม

ไฟล์ PDF มีข้อดีหลายประการ เช่น - มีขนาดเล็ก และสามารถเปิดได้ง่ายบนหลายๆ ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ - รองรับการจัดรูปแบบข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ และแผนภาพ - สามารถเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยได้ - สามารถเพิ่มลายเซ็นหรือคำคอนเทนต์แบบอื่นๆ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของเอกสาร
การใช้งาน PDF มีทั้งในเชิงการศึกษา เช่น สร้างเอกสารการเรียนการสอน และในธุรกิจ เช่น สร้างรายงาน แบบฟอร์ม หรือสื่อการสื่อสาร เนื่องจากความสามารถในการแสดงผลที่คงที่และคุณภาพของ PDF ทำให้เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ไฟล์ PNG

ไฟล์ PNG

ไฟล์ PNG (Portable Network Graphics) เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการเก็บภาพดิจิตอล มีลักษณะที่สามารถบีบอัดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพเท่าไร มักถูกใช้งานในการเว็บไซต์ เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองรับการแสดงผลภาพที่มีความชัดเจน

ไฟล์ JPG

ไฟล์ JPG

ไฟล์ JPG (หรือ JPEG) เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บภาพดิจิตอล มีลักษณะที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการบีบอัดภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์ ทำให้มีขนาดเล็กและสามารถโอนถ่ายหรือแชร์ได้ง่าย