หน้า
จาก
ดาวน์โหลดไฟล์

เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลงเป็น PNG

ไฟล์ PNG

ไฟล์ PNG

ไฟล์ PNG (Portable Network Graphics) เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการเก็บภาพดิจิตอล มีลักษณะที่สามารถบีบอัดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพเท่าไร มักถูกใช้งานในการเว็บไซต์ เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองรับการแสดงผลภาพที่มีความชัดเจน

PNG มีข้อดีหลายประการ เช่น
- รองรับการบีบอัดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ (lossless compression) ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการความคมชัด
- สามารถเก็บข้อมูลของภาพแบบ(alpha channel) เพื่อให้ภาพมีการทับซ้อนแบบโปร่งใส
- สามารถเก็บภาพแบบชุดสี (palette-based) หรือภาพแบบ Truecolor ได้
- มีความสามารถในการเก็บข้อมูลการตั้งค่าสีที่กว้างขึ้นเป็น 16 บิตต่อสี (16-bit color)
PNG มักถูกใช้งานสำหรับภาพที่ต้องการความชัดเจนและรายละเอียดสูง เช่น ภาพโลโก้ เครื่องหมาย ภาพถ่าย และกราฟิกที่มีข้อความหรือเส้นโค้งที่ความชัดเจน