หน้า
จาก
ดาวน์โหลดไฟล์

เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลงเป็น JPG

ไฟล์ JPG

ไฟล์ JPG

ไฟล์ JPG (หรือ JPEG) เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บภาพดิจิตอล มีลักษณะที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการบีบอัดภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์ ทำให้มีขนาดเล็กและสามารถโอนถ่ายหรือแชร์ได้ง่าย
ไฟล์ JPG มีข้อดีหลายประการ เช่น
- สามารถบีบอัดไฟล์ได้ด้วยอัตราส่วนที่สูง โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพมากนัก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเว็บไซต์หรืออีเมล
- มีสีที่ค่อนข้างเหมือนกับภาพต้นฉบับ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในการถ่ายภาพ การพิมพ์ หรือการแสดงผลบนจอภาพ
- สามารถเปิดไฟล์ JPG ได้โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการหลัก ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ
ไฟล์ JPG มักถูกใช้งานสำหรับภาพที่ไม่ต้องการความชัดเจนหรือรายละเอียดสูงมาก เช่น ภาพถ่ายทั่วไป ภาพสินค้า ภาพที่ใช้ในโฆษณา และภาพที่มีสีที่หลากหลายในท้องตลาดทั่วไป