ไฟล์ PDF

สาระความรู้เรื่อง ไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF

วิธิการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น JPG อย่างง่าย ๆ

19 มีนาคม 2567

วิธิการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น JPG อย่างง่าย ๆ

ไฟล์ PDF

รู้หรือไม่ว่าไฟล์ PDF คืออะไร

19 มีนาคม 2567

ไฟล์ PDF หรือ Portable Document Format เป็นรูปแบบของไฟล์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมือนกับเอกสารที่สร้างขึ้น